Dane osobowe

W trakcie korzystania z www.pogrzeszymy.pl zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych dotyczących miejsca zamieszkania, imienia, adresu e-mail a także innych danych. Wszystkie dane wykorzystywane przez www.pogrzeszymy.pl są niezbędne do prawidłowego działania w przypadku podania login-u oraz hasła.

Administrator www.pogrzeszymy.pl zobowiązuję się do ochrony danych osobowych oraz nie przekazywania ich w żaden sposób osobom trzecim. Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy.

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby www.pogrzeszymy.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

Niezapowiedziane wiadomości i newslettery

www.pogrzeszymy.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Każdy użytkownik ma wgląd do swoich danych, może nimi zarządzać jak również w każdej chwili usunąć z naszej bazy na życzenie.

Adresy e-mail mogą być wykorzystywane w prywatnej korespondencji z użytkownikiem do spraw obsługi klienta. Wszystkie inne prywatne informacje przedstawione przez użytkownika są poufne i nie będą ujawniane, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub w celu ochrony użytkowników naszej strony. Wszystkie prywatne informacje mogą zostać zaktualizowane lub usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie.

Postępujemy zgodnie z ogólnie przyjętymi w branży standardami ochrony danych osobowych przekazanych do nas, zarówno podczas przesyłania i po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji przez Internet, ani elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, staramy się stosować powszechnie akceptowalne środki zmierzających do ochrony danych osobowych, jednak nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych zgodnie z wymogami prawa i gdy wierzymy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw lub zgodne z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub w postępowaniu sądowym na naszej stronie internetowej.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do innych użytkowników lub innych materiałów związanych z www.pogrzeszymy.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony.

www.pogrzeszymy.pl nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych, dlatego nie podlegają one ochronie. Również www.pogrzeszymy.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. Dotyczy to szczególnie treści zwierających recenzję innego użytkownika. Zastrzega się jednak prawo do wykasowania wpisu danego użytkownika bez podania przyczyny. Może to dotyczyć szczególnie przypadków, gdy opinie danych osób zawierają treści wulgarne, nieprawdziwe lub nie związane z tematem.

Nasz serwis umożliwia dostęp do czat, forum, blogi, grupy itp., które są ogólnie dostępne dla użytkowników. Proszę pamiętać, że wszelkie informacje ujawnione w tych obszarach stają się dostępne publicznie i należy zachować ostrożność decydując się na ujawnienie swoich danych osobowych.

Cookies (ciasteczka)

www.pogrzeszymy.pl wykorzystuje cookies (ciasteczka). To małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Dzięki cookies możemy zapamiętać obecność danej osoby na konkretnej stronie i wyświetlać spersonalizowaną treść. Nie udostępnienie bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego portalu, za co www.pogrzeszymy.pl nie odpowiada.

Zamówienie usług

Zamówienia usług realizowane są za pośrednictwem systemu Dotpay, tPay i Przelewy24, który wymaga podania Twoich danych. Dane są umieszczone w bezpiecznym obszarze i łączenie się z nimi odbywa z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL). Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera. Dotpay, tPay i Przelewy24przykładają ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Polityka zachowania poufności na stronach internetowych Dotpay, tPay i Przelewy24 jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności usługowej.

Regulamin

Regulamin www.pogrzeszymy.pl jest integralną częścią Polityki Prywatności, dlatego akceptując jej postanowienia akceptujesz również regulamin. 

Nieznajomość regulaminu

  1. a) Nieznajomość warunków Regulaminu nie może być podstawą żadnych roszczeń, pretensji oraz braku respektowania przez Użytkownika zasad i warunków Regulaminu przyjętych w procesie Rejestracji / Logowania / Użytkowania Serwisu.
  2. b) Użytkownik, każdorazowo, korzystając z serwisu www.pogrzeszymy.pl oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i ma świadomość, iż serwis www.pogrzeszymy.pl zawiera treści erotyczne i zgadza się na kontakt z takimi treściami.
  3. c) Ponadto, każdorazowo korzystając z serwisu www.pogrzeszymy.pl, użytkownik oświadcza, iż zna, rozumie i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Informacje o Administratorze pogrzeszymy.pl

Podmiotem prowadzącym i zarządzającym Serwisu POGRZESZYMY.PL jest firma Multiweb LLC. Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z serwisu www.pogrzeszymy.pl, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktu:

https://pogrzeszymy.pl/kontakt

Administrator zastrzega sobie prawo nie udzielanie odpowiedzi na pytania które zostały omówione w niniejszym Regulaminie.

Osoby które nie akceptują warunków niniejszego Regulaminu nie mają prawa i nie mogą uzyskiwać dostępu do treści strony www.pogrzeszymy.pl w żaden sposób oraz za pośrednictwem żadnych technologii.